Najväčšia komunita Ford fanúšikov na Slovensku

Najväčšia komunita Ford fanúšikov na Slovensku

Kontakty

FordClub.sk » Kontakty

FORDCLUB.SK
občianske združenie
IČO: 42171695

Korešpondenčná adresa:

Nová Rožňavská 5
831 04 Bratislava
Slovak Republic

Facebook:

www.facebook.com/FordClub.sk

FordClub.sk je nezávislou spoločnosťou s právnou subjektivitou. Združenie FordClub.sk je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

E-maily:

Vedenie klubu sa skladá z:

  • predsedu predsedníctva
  • 1. podpredsedu predsedníctva
  • 2. podpredsedu predsedníctva

Klubový účet:  2626913556/0200 VÚB

STAŇTE SA RIADNYM ČLENOM FORDCLUB.SK

  • Získaš zľavy u partnerov klubu
  • Budeš mať klub bez reklám
  • Môžeš inzerovať v sekcii bazár
  • Získaš mnoho iných výhod ...
Stať sa členom